MKH 1828 Bastrupdam III - Beretning

Anders Hartvig
Beretning over arkæologisk udgravning forud for BaneDanmarks sporudvidelse mellem Vojens og Vamdrup. Lokaliteten fremkom umiddelbart nord for Bastrupdam mose (banestationering: km 40.200). Rekognoscering i april afdækkede her en flintplet, med omfattende fund af flint fra Meso- og Neolitikum. Efterfølgende arkæologisk undersøgelse afdækkede et kulturlag (flydelag) ved bakkefoden ned mod mosen, med sammenblandet flint fra Maglemosekultur og frem til Neolitikum (9000-2000 f.Kr.). Højere oppe af bakken og på bakkeplateaut nord herfor fremkom syv dybe gruber fra...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.