HAM 5158 Damgård - Beretning 2011

Per Ethelberg & Erling Mario Madsen
Forud for anlæggelse af ny naturgasledning på gasstrækningen Ellund-Egtved, blev der vest for Kassø vedb gården Damgård fundet en boplads (Naturgasstationering km 29.825-29.929). Inden for gastraceet blev et felt på 3150 m2 undersøgt. Herved blev registreret ét treskibet langhus fra ældre bronzealder; ét treskibet langhus fra før- eller ældre romersk jernalder; mindst tre gårdsanlæg bestående af ni treskibede langhuse adskilt af hegnsforløb, saddeltagshegn, samt staklader og en enkelt brønd fra yngre romersk jernalder til ældre...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.