OBM8579 Fraugde Fjernvarmetrace

Maria Knudsen
I forbindelse med etablering af ny fjernvarmeledning fremkom der et enkelt sted på det ca. 6000 m lange tracé tre kogestensgruber, der antagelig er fra bronze-/jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.