Nationalmuseets rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse i Årslev Kirke 2016-2017

Hans Mikkelsen
I forbindelse med gennembrydningen af mur til ny indgang i våbenhusets østmur, konstateredes det at der oprindeligt har været en dør i våbenhusets østmur. Døren er 65 cm bred og har udvendige dørfalse, således at døren skulle åbnes ud i det fri. Der blev gjort observationer om gennembrydningen både på inder – og ydersiden af væggen. Ved gennembrydningen erkendtes desuden en gennemgående niche i murværket. En teori kunne være, at der oprindeligt havde stået et...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.