HAM 4595 Sejsbjerg - Beretning 2006

Lisbeth Christensen
Beretning over arkæologisk udgravning af to slaggegruber og et firstolpeanlæg fra yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder. Undersøgelsesområdet var på 400 m2.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.