OBM7035 Ubberudgård. Beretning

Maria Lauridsen
Forud for anlæggelse af cykelsti på to strækninger langs med Kalørvej ved Store Ubberud, i den vestlige udkant af Odense, blev i april 2016 besigtiget et 7 - 12 meter bredt tracé med en længde på ca. 250 meter og et arbejdsareal. På tracéstrækningen fremkom to mulige kogestensgruber af oldtidskarakter, men uden daterende fund, flere store naturlige vådbundsfyldskifter og en del nyere tids nedgravninger og forstyrrelser. I oktober-november 2016 besigtigedes endnu tre tracéstræk, sammenlagt små...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.