09572 Beretning

Lars Agersnap Larsen & Mikkel Kieldsen
Ved en undersøgelse af ca. 1200 m2 blev undersøgt et aktivitetsområde med en uorganiseret koncentration af 29 ild-/kogegruber, 4 kogegruber og 3 mulige ildgruber. Desuden 1 grubekompleks. Aktivitetsområdet tolkes som en lille samlingsplads og foreslås dateret til yngre bronzealder, formodentlig per. IV på grund af lerkarskårfund og det ustrukturerede system af ild-/kogegruber. Der blev også registreret et mindre antal andre an-lægsspor og fyldskifter, hvoraf enkelte muligvis skal henføres til yngre stenalder på baggrund af deres...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.