VSM 09825 Spangsbjerg

Astrid Skou Hansen
Viborg Museum har i perioden 24/6 til 19/7 2013 udgravet et areal imellem Skriversvej og Spangsbjerg Allé i Overlund. Ved udgravningen blev der undersøgt spor efter en landsby fra yngre jernalder og vikingetid. Der blev afdækket et felt på 5369 m2, og i alt undersøgt 7 langhuse, et grubehus, et hegnsforløb, tre hørbrydningsgruber og en brønd, foruden en mængde løse anlæg.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.