HAM 4727 Tavhave II - Beretning 2010

Lene Heidemann Lutz
Beretning over supplerende undersøgelse i 2010 af 2750 m2 på et sideareal til motorvejens hovedtracee (regnvandsbassin). Ved undersøgelsen fremkom bebyggelsesspor, herunder dele af et treskibet hus og to hegnsforløb, der tilsammen kan have udgjort et gårdsanlæg. Bebyggelsen dateres til sidste del af yngre romersk jernalder og begyndelsen af ældre germansk jernalder. Sporene er sammenhørende med de i 2008 undersøgte bebyggelsesspor.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.