HAM4665-Elholm III - Beretning

Gunvor Christiansen
Beretning over arkæologisk udgravning efter forudgående forundersøgelser, forud for kommende byggeri på matrikel 1019 Ulkebølejerlav, ved Elholm. Der blev udgravet et samlet areal på 1400 m2. Derved fremkom der 6 treskibet huse, 7 kogestensgruber og 2 staklader. Dateringerne giver et entydigt billede, da de alle lå indenfor førromersk jernalders mellemste og yngste del til ældre romersk jernalders ældste del.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.