VSM 09048 Rishøjen beretning

Kamilla Fiedler Terkildsen
Ved udgravning af ca. 7000 m2 og gennemgang af muldafrømmet areal på yderligere ca. 1000 m2 blev der undersøgt 7 huse og min 16 gruber fra yngre stenalder, 9 huse samt tre hegn fra yngre bronzealder/ældre førromersk jernalder, et hus fra yngre jernalder, 2 urnegravpladser heraf en med rester af stencirkel fra yngre bronzealder/ældre førromersk jernalder samt 2 jordfæste grave og en brandgrav muligvis fra yngre jernalder
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.