OBM5855 et. 3. Beretning for forundersøgelse

Maria Lauridsen, Mikael Holdgaard Nielsen & Mads Runge
Ved den arkæologisk forundersøgelse forud for udvidelsen af et eksisterende biogasanlæg blev der kun fundet få oldtidsspor samt recente forstyrrelser på arealet og arealet blev frigivet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.