HAM 1097 Galsted Syd - Beretning 2011

Andre Matthissen
Beretning over arkæologisk undersøgelse forud for en udvidelse af gasnet i mellem Egtved og Ellund, syd for galsted by. Der blev udgravet et areal på 2700 m2. Ved udgravningen fremkom der seks treskibet langhuse, et saddeltagshegn, to enkelt hegn, en staklade og en jernudvindingsovn fra yngre romersk jernalder (1-400 e.kr.). Beretningen indeholder desuden resultaterne af den arkæologiske undersøgelse, som blev gennemført i 1979-1980 samme sted, dengang gennemført af Flemming Rieck.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.