OBM7225 et. 1 Beretning

P. Kjærgaard & Maria Lauridsen
Forundersøgelse af et 7,6 hektar stort areal i Middelfart, forud for byggemodning i forbindelse med udstykning. Ved forundersøgelsen fremkom der få, spredte bopladsgruber i et smalt bælte cirka midt på arealet, som på baggrund af keramikinventaret dateres til yngre bronzealder per. V/VI. På resten af arealet fremkom der ingen væsentligt fortidsminder og lokaliteten kunne straks efter forundersøgelsens afslutning frigives til anlægsarbejde.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.