FHM 5712 beretning

L.K. Larsen & Susanne Nissen Gram
Ved den selvbetalte forundersøgelse af et ca. 25x30 m stort område forud for etablering af jordvarme på adressen Skovridervej 22, Aarhus blev der ud over 1 kogestensgrube og 1 grube med keramik, som ikke kan dateres mere præcist end jernalder, ikke fundet væsentlige anlægsspor.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.