FHM 5657 Beretning forundersøgelse

Stine Vestergaard Laursen, L.K. Larsen & Michael Vinter
Ved forundersøgelsen blev der fundet udsmidslag med et velbevaret dyreknoglemateriale i vandaflejrede lag af blandet sand og organisk materiale. Desuden fandtes enkelte stykker bearbejdet egetømmer. Et stykke keramik daterer fundene til højmiddelalder (12-1300-tallet).
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.