HAM4510 Margrethegård - Beretning 2006

Gunvor Christiansen
Beretning over en arkæologisk undersøgelse i 2006 i forbindelse med byggemodning ved Løjt Kirkeby, af hustomt fra tidlig middelalder (1050-1200), stenbrolagt gulv fra nyere tid (efter 1600 tallet) samt fire gruber muligvis benyttet til tørvefremstilling ligeledes fra nyere tid.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.