HEM 3564 Grarup Landsby I_Beretning

H. Rostholm
Herning Museum foretog i perioderne december 1998 og 6/1-11/1- 1999 prøvegravning og udgravning på Brande Omfartsvej. Herved fremkom enkelte oldtidsfund, flint og kogegrube, samt rester af en gård fra den nedlagte Grarup Landsby, der er fra nyere tid. Der fremkom hovedsageligt fund af glas og porcelæn.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.