HEM 2667 Højlyst_Beretning

P. Simonsen & G.V. Blom
Udgravning af overpløjet høj. Undersøgelsen fandt sted den 8-14. november 1984. Højen var cirka 10 meter i diameter og fremstod som en svag forhøjning på cirka 20 cm. Centralt i højen var der oppløjet fem sten og der blev fundet lidt skår, et flintbor samt lidt brændt knogle. Der blev ikke registret egentlige grave i højen. I alt blev der undersøgt 26,7 kvadratmeter.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.