HAM4343_Nørre_Å_Beretning

Gunvor Christiansen
Beretning over en arkæologisk afgravningskontrol i 2006, af en strækning af Nørre Å på 1500 meter i forbindelse med gensnoning af denne. Herved fandtes pælekonstruktioner tre steder på strækningen. Pælene var tilspidsede ved hjælp af økse. Flere pæle blev overraskende dateret til ældre bronzealder. Funktionen er endnu uvis.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.