HAM 5624 Ålbæk - Beretning

Jørgen Holm
Beretning over afgravningskontrol i forbindelse med naturgenopretning og gensnoning af 1,7 km af Ålbæks nedre løb. Der blev ved afgravningen fundet enkelte flintredskaber og flintafslag (stenalder), samt spredte kogegruber (bronze- eller jernalder) og 3 tilspidsede pæle (middelalder eller nyere tid).
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.