HEM 4016 Skærbæk Gårde II_beretning

Museum Midtjylland
I forbindelse med en forundersøgelse af udsætningsområde mellem Skærbækvej og Slumstrupvej vest for motorvejen 6725 Gjellerup Lund - Høgild, blev resterne af en overpløjet gravhøj registreret. Der blev lagt et 30 x 28 m (840 m2) stort felt omkring højen, som var helt nedpløjet. Ingen højfyld var bevaret og enkelte steder fandtes en del af det gamle muldlag. Højen var ca. 15 m i diameter. Centralt i graven fandtes en ca. 2,8 x 1,6 m...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.