HEM 3548 Borup IV_Beretning

&
Herning Museum foretog i perioden 16. oktober til 11. november 1998 undersøgelser i forbindelse med anlæggelse af Brande Omfartsvej. Der fremkom anlægspor i form af 4 huse, 5 kogegruber samt 3 mindre fyldskifter og flere løse stolpehuller. Der fandtes ingen daterende oldsager, men ud fra hustypen og fylden i stolpehullerne skal anlæggene sandsynligvis dateres til tidlig middelalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.