FHM4122_samlet beretning

Niels Nørkjær Johannsen
Forud for anlæggelsen af motorvejsstrækningen Søften-Skødstrup foretog Moesgård Museum i perioderne 3/9-30/11 2001 og 3/4-24/5 2002 udgravning på en sydvendt skråning ned mod den forhistoriske Lystrup Fjord (nu Lystrup Enge). Ved undersøgelsen fremkom bopladslevn fra ældre og yngre stenalder samt en række af kogestensgruber. Ældre stenalder var repræsenteret i enkelte gruber og et stenfyldt, omlejret kulturlagsområde (K75). I sidstnævnte fremkom der et stort flintmateriale, som fortrinsvis dateres til Ertebøllekultur, med hovedvægten i dennes yngre del,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.