HAM4527_Arrild_Svømmehal_Beretning_2006

T. Thomsen, F. Witte & Signe Lützau Pedersen
Beretning over en arkæologisk udgravning i 2006. Udgravning efter forudgående forundersøgelse i henhold til museumlovens § 27. Som følge af lokalplan 4.1-03 lbn. 168 skulle et område ved siden af Arrild Svømmehal i Arrild ved Toftlund ud-lægges til sommerhusgrunde. Ved udgravningen blev et areal på lige over 2000 m2 undersøgt. Undersøgelsen foregik på to separate udgravningsfelter. Felt A, i alt ca. 1900 m2, var placeret i den nordligste del af området. Her fremkom to hustomter...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.