VSM G290 Beretning

Tobias Danborg Torfing & Martin Mikkelsen
Der blev fundet: Sb 92: Mindst to-tre gruber fra tidligneolitikum og mindst fire gruber fra mel-lemneolitikum I. Sb. 160: Et muligt toskibet hus formodentlig fra senneolikum eller ældre bron-zealder (hus XIII). Sb. 156: Syv treskibede langhuse og et firstolpeanlæg (hus I-VIII) samt tre keramikgruber fra y. bronzealder – tidlig æ jernalder. Sb 158: To-tre 3-skibede langhuse med hegnsforløb fra sen førromersk jernal-der eller tidlig romersk jernalder (hus IX-XI). Sb 159: Et hus med buede vægge...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.