HEM 2700 Nykær Øst_Beretning 2005

H. Rostholm, P. Birkedahl & Martin Winther Olesen
I sommeren 2005 har Herning Museum undersøgt 15.400 m2 i forbindelse med en udvidelse af Messecenter Herning. Der er fundet bopladsspor og grave fra sen førromersk jernalder og en lille grube fra jægerstenalderen.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.