OBM8580 Chr. Lehns Vænge 2.

Maria Lauridsen
Ved en arkæologisk forundersøgelse forud for bygningen af et nyt sognehus i Næsbyhoved-Broby blev der fundet en del anlægsspor, især stolpehuller, der dog ikke kunne dateres nærmere end antagelig middelalder og/eller oldtid. Da der ikke kunne identificeres nogen bygningskonstruktioner i det afrømmede område samtidig med at store dele af grunden var forstyrret efter nedrivning af bygninger i nyere tid, blev grunden frigivet til videre anlægsarbejde efter forundersøgelsens afslutning.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.