<FHM 5315

Poul Nissen & Rasmus Birch Iversen
Tre adskilte kampagner i et sammenhængende område vest for Lisbjerg med fund af omkring 30 grubehuse fra vikingetiden, fem stolpebyggede huse fra sen germansk jernalder eller tidlig vikingetid, 4 huse fra historisk tid, samt 3 huse, kulturlag og øvrige anlægsspor fra tragtbægerkulturen, herunder ardspor. Der fandtes desuden spredte gruber fra ældre jernalder og brydegruber fra historisk tid. Særligt fra FHM 5580 knytter sig en række detektorfund af metaloldsager fra vikingetid til nyere tid. Højmiddelalder/historisk tid...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.