VSM 10287 Beretning

Ida Westh Hansen
Viborg Museum undersøgte i 2015 og 2016 et område på 2,3 ha med bebyggelsesspor efter den vestlige del af en større landsby fra yngre romersk jernalder eller ældre germansk jernalder (SB-60), samt en gravplads fra samme periode (SB-107). Gravpladsen bestod af 8 grave, alle plyndrede, men med genstande som lerkar, perler og jernknive. Der blev undersøgt 33 langhuse, 5 firestolpeanlæg, 1 grubehus samt adskillige hegnsforløb. 27 treskibede langhuse er fordelt mellem minimum 5 gårdsenheder som...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.