MKH 1823 Bastrupdam III - Beretning

Klaus Hirsch
Beretning over arkæologisk undersøgelse af 1250 m2 ford for etablering af midlertidig anlægsvej og vendeplads ifbm BaneDanmarks udvidelse af jernbanen mellem Vojens og Vamdrup. Ved undersøgelsen blev et aktivitetsområde fra ældre stenalder (sen Maglemosekultur; Kongemosekultur) delvist frilagt og udgravet. På feltet fandtes seks rodvæltere fra ældre stenalder samt en udateret kogestnsgrube. Inden for de fem rodvæltere fandtes delvist store samlinger af velbevarede flintartefakter, derimellem mikrolitter og elleve af de meget sjældne flintægge til flintægspyd eller...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.