HAM 4409 Rehdesborg - Beretning 2011-2012

Lisbeth Christensen
Beretning over arkæologisk delundersøgelse af 1,8 hektar ud af 8,0 hektar. Foretaget 2011 og 2012. Ved undersøgelsen fandtes dele af en landsby fra 1.-2. og 3.-4. århundrede e.Kr. med et stort antal huse og gårde. Ialt 39 treskibede langhuse, tre staklader, fire hegnsforløb, en mulig brønd, spredte gruber, 64 slaggegrubeovne, samt en enkelt urnegrav undersøgtes. Hertil fremkom en romersk sølvmønt fra 2. årh.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.