FHM4852 Asmudsgårdsvej II - Elsted

Poul Nissen
Beretning for større forundersøgelse af arkæolog, Cand.phil Poul Nissen. Der blev ikke fundet væsentlige fortidsminder ved undersøgelsen.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.