MKH 1824 - Langholdtgård V - Beretning 2014

Mette Nissen
Beretning over udgravning af tre bopladsområder på tilsammen ca. 4000 m2. Herved fremkom spor efter adskillige treskibede langhuse samt øvrige bopladsspor. Husenes datering spænder fra yngre bronzealder over førromersk jernalder og endelig ældre romersk jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.