FHM 5607 Elgårdsminde

Stine Vestergaard Laursen
Prøvegravning af ca. 9000 m2 forud for byggemodning. Der blev trukket 10 søgegrøfter på arealet, hvorved fremkom spredte anlægsspor fra forhistorisk tid i form af enkelte stolpehuller og gruber. Den opsamlede keramik antyder, at anlægssporene er fra ældre jernalder. Ingen af anlæggene kunne tolkes til at indgå i konstruktioner.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.