Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse fra Hejls Kirke 2008

Niels Engberg & Hans Mikkelsen
I forbindelse med renovering af kirkens sakristi skulle gulvet isoleres og ved afgravningerne blev en lav kælder og murforløb, alt fra 1900-tallet registreret. Der er løst fyld ned til -75 cm under gulvniveau og gammel kirkegård ned til -1,5 m.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.