HAM 4636-Steensbjerg-udgravningsberetning

Erling Mario Madsen & Lene Heidemann Lutz
Udgravningsberetning: Arkæologisk undersøgelse af et ialt 7.500 m2 stort område forud for etablering af beboelseskvarter på Steensbjerg beliggende i den nordøstlige udkant af Christiansfeld syd for forlægningen af Allervej. Undersøgelsen var opdelt i seks delområder på henholdsvis 3000 m2, 2500 m2, 900 m2, 500 m2, 400 m2 og 100 m2. Ved undersøgelsen afdækkedes et bopladsområde, en urnegravplads, to aktivitetsområder og et kulturlag fra sen førromersk jernalder, samt et tværremshus fra middelalderen. Undersøgelsen er tilendebragt.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.