Beretning KBM3857

Hoda El- Sharnouby
I forbindelse med etablering af fjernvarme i baggårdene til Gammel Kongevej 23-25, 29 og Vesterbrogade 34-38, 46 blev omkring 202 m3 jord på et samlet stræk á 90 m i 1,5 m dybde UGN udgravet med længere pauser imellem i perioden november 2009 og igen januar-februar 2010. Københavns Museum førte arkæologisk tilsyn med sagen. I det berørte område blev der registreret fragmenter af 17-1800-tals murværk.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.