FHM4099_samlet beretning

S.V. Laursen
Beretning for udgravning af bopladsspor med stolpehuller, gruber og kulturlag fra tidlig mellemneolitikum og sen mellemneolitikum samt spredte bebyggelsesspor fra førromersk jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.