HEM 2006 Fjorddal_Beretning

&
Herning Museum foretog i perioden 14/12-1990 og 11/3-22/3- 1991, udgravninger på dette område med rester af en overpløjet gravhøj fra enkeltgravskulturen. I den helt nedpløjede gravhøj fremkom en nyere nedgravning uden oldsager. Gravformen sås som værende en cirkelgrav fra enkeltgravskulturen.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.