HAM5100_Slotsbakken_Beretning

P. Ethelberg & Anders Hartvig
Beretning over udgravning hvor der undersøgtes et fundament under et muligt porthus samt et murfundament. Muligvis tilhører de to fundamenter det ældste Gråsten Slot.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.