Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Blenstrup kirkegård 1998

B. Als Hansen
Efter telefonisk aftale med menighedsrådsformand Svend Aage Christensen besøgte jeg 17/6 1999 Blenstrup kirke, hvor to medarbejdere fra Thomsens Anlægsgartneri A/S havde påbegyndt reparation/omsætning af kirkens østdige.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.