HEM 3445 Birk Centerpark_Beretning 1997

H. Rostholm & M.W. Olesen
I forbindelse med Herning Kommunes etablering af vej til et nyt trinbræt i Birk Centerpark i den østlige del af Herning har Herning Museum i perioden fra 14. – 31. juli 1997 gennemført en mindre arkæologisk udgravning. Ved undersøgelsen registreredes forskellige anlægsspor i form af ardspor og stolpehuller fra oldtiden og lertagningsgruber, kulturlag og en brønd fra nyere tid. På bunden af brønden lå et vognhjul, der var anvendt som brøndring.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.