HAM 4737 Avnbølgård I - Beretning_2010

Silke Eisenschmidt
Beretning: Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med anlæggelse af kommende motorvejstracee mellem Kliplev og Sønderborg. Ved undersøgelsen afdækkedes ca. 20.000 m2 ved Avnbølgård. Herved fremkom dele af en landsby med 6-7 gårde fra yngre romersk jernalder, en flere-faset gård fra ældre germansk jernalder og 1-3 gårde fra tidlig middelalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.