FHM5022 Det Nye Universitetshospital_Beretning

, , Laurits Borberg, Per M. Christensen &
På anmodning fra Region Midtjylland har Moesgård Museum i 2009-2012 foretaget arkæologiske forundersøgelser af arealer udlagt til fremtidig udvidelse af Skejby Universitetshospital – DNU, Det Nye Universitetshospital Skejby. Den færdigt udbyggede ”hospitalsby” vil dække et samlet areal på ca. 120 ha. Forundersøgelser, etape 1 = 21,7 ha: På de undersøgte arealer er der ved prøvegravningen fundet omfattende levn efter hidtil ukendte bopladser, der supplerer og komplementerer resultaterne fra de tidligere undersøgelser omkring Skejby. Bebyggelsen og...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.