HAM 1109 Uldal N - Beretning 2011

Silke Eisenschmidt
Beretning over undersøgelse 2011 med samt inddragelse af resultaterne fra undersøgelse fra 1979-80: Forud for nedlægning af en ny gasledning parallelt med eksisterende ledning fra 1880 blev der foretaget en udgravning ved Uldal. Inden for et 3200 m2 stort undersøgelsesfelt blev der udgravet dele af bebyggelser fra senneolitikum til ældre bronzealder (2400-1500 f:Kr.), slutningen af bronzealder/ældre førromersk jernalder (550-400 f.Kr.) og vikingetid (9.-10. årh). Bebyggelsessporene er afgrænset mod syd og nord, men ikke mod øst...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.