OBM9787 Mageløs_Klaregade. Beretning

M.G. Krogh & S. Clemmesen
I forbindelse med etableringen af nye brønde i Mageløs, fulgte museet anlægsarbejdet. Der blev i den forbindelse registreret et stolpehul, der efterfølgende er C14-dateret til 700-tallet samt belægninger og kulturlag fra 900- og 1000-tallet. Derudover er blev der registret kulturlag fra ældre og yngre middelalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.