MLF00292 Ringsti Nord

Stine Jæger Hoff
Ved den arkæologiske forundersøgelse/overvågning af et ca. 12-14 km langt cykelstitracé rundt om Nakskov by blev der fundet spredte bosættelsesspor i form af kogestensgruber, enkelte stolpehuller samt kulturlag dateret til oldtid.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.