SJM 316 Beretning

Michael Alrø Jensen & Bente Grundvad
I forbindelse med Esbjerg Kommunes planer om byggemodning af matrikelnr. 5æ i Måde foretog Sydvestjyske Museer en arkæologisk forundersøgelse af arealet. Der blev fundet spredte anlæg fra forhistorisk tid i form af stolpehuller, enkelte kogestensgruber samt irregulære grøfter. Anlæggene blev undersøgt, hvorved området kunne frigives ved forundersøgelsens afslutning.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.