Nationalmuseets rapport fra arkæologisk prøvegravning på Lundby kirkegård 2003

B. Als Hansen
Efter aftale med arkitekt Bjarne Riis blev der foretaget to prøvegravninger ved Lundby kirkes våbenhus henholdsvis 45-90 cm fra nordøsthjørnet og - ved vestsiden 90-140 cm fra kvaderstensmuren
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.